Advokat Bodø

Når en konflikt når høyder og sterke følelser blir involvert, kan det være vanskelig å være nøytral. Da er det lurt å få råd og hjelp fra en advokat. Slik finner du best advokat for din sak – kjapt og enkelt.

Finn riktig advokat til din sak

Det er mange advokater å velge mellom i Bodø. Det kan være både overveldende og tidkrevende. Slik finner du den advokaten som hjelper deg på best mulig måte – kjapt og enkelt.

Advokat Bodø

Har du behov for tjenestene til en advokat? Uavhengig av hvilken sak du har behov for juridisk hjelp til, finnes det alltid en advokat som kan hjelpe deg. Å få tilbud fra flere advokater er viktig for å finne den advokaten som kan hjelpe deg best. Husk; forskjellen på en god og dårlig advokat kan påvirke utfallet.

Om Bodø

Bodø er en by og kommune i landskapet Salten i Nordland fylke og har over 40 000 innbyggere. Selv om innbyggertallet ikke er det høyeste, vil det likevel være behov for advokater. I Bodø kan man finne advokater i flere ulike prisklasser.

Advokat Bodø

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Advokat Stavanger

Finn beste advokat i Stavanger

Advokat Drammen

Finn beste advokat i Drammen

advokat Fredrikstad

Finn beste advokat i fredrikstad

Advokat Bodø

Mange av oss vil komme i situasjoner før eller siden i livet, hvor det er nødvendig å benytte seg av tjenestene til en advokat. Men hvilke tjenester kan faktisk en advokat tilby og er det nødvendig at det blir en så dyr opplevelse? 

Våre liv er uforutsigbare og vi kan alle havne i problemer der man trenger juridisk assistanse. Det kan være noe så enkelt som en nabokrangel om et tre som hindrer utsikten, et arveoppgjør eller du kan ha vært utsatt for en kriminell handling og trenger advokat som kan tale din sak i retten. Det kan også være at du blir anklaget for å ha begått kriminelle handlinger og da trenger du en advokat som kan forsvare deg når saken kommer til rettsapparatet.

Hva er egentlig en advokat?

Selve tittelen advokat er beskyttet og det finnes en del kriterier man må oppfylle om man skal kunne bruke selve tittelen. For eksempel må man som advokat ha bestått juridisk embetseksamen og ha fått en advokatbevilling som gjør at man kan bistå en klient med juridiske tjenester. Man kan da yte bistand gjennom rådgivning og ved å representere klienten ovenfor domstoler, andre offentlige myndigheter og i saker mot andre private parter. Hvem som kan fungere som advokat bestemmes av norske lover og forskrifter hvor det spesifiseres hvilke krav som stilles og hvilke plikter vedkommende har. For å få advokatbevilling må han være over 20 år og ha bestått juridisk embetseksamen. Man må ha fått godkjent 2 år med fulltids praksis som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig. Det kan også telle om man har 2 års praksis som universitetslærer i rettsvitenskap. Man må også ha fullført Advokatkurset som arrangeres ved Juristenes utdanningssenter. Dette er et kurs som går over 46 timer og avsluttes med en advokateksamen. Selvfølgelig er det også forventet at man har plettfri vandel som kan dokumenteres med politiattest.

Når trenger du advokat?

Ja, det er et godt spørsmål. Når trenger man egentlig en advokat? Det korte svaret på det er at når man er i en konflikt som er sentrert rundt juridiske spørsmål, så kan det lønne seg å ha en advokat. Noen ting kan man jo selvfølgelig håndtere selv med å henvise motparten til det korrekte lovverket. Men når konfliktene når høyder der det er vanskelig å holde seg nøytral og sterke følelser blir involvert, så kan det være greit å ha en advokat som en nøytral part som gir deg råd om hvordan du best kan håndtere situasjonen ut fra det juridiske. Ta gjerne kontakt med en advokat du tror at kan hjelpe deg og hør om du har en sak som vedkommende kan være interessert i å ta. Om vedkommende tror at det er en sak det ikke er juridisk hold i, så kan det være greit å løse saken gjennom andre instanser som for eksempel konfliktrådet. Her kan du velge å ha med advokat for å sikre at dine interesser blir tatt vare på så langt som mulig, eller du kan ta det selv. Det handler gjerne også litt om økonomi oppi det hele. I noen tilfeller kan du være nødt til å betale advokatutgiftene selv, og det kan bli en kostbar affære. Finn advokat i Oslo Det å finne en advokat kan noen ganger være vanskelig. For det første kan det være noen geografiske begrensninger som sier noe om utvalget av advokater på et sted. Oslo har for eksempel et stort utvalg av advokater innenfor de fleste områder, mens det trenger ikke nødvendigvis være sånn om man bor i utkanten av Norge. Noen advokater kan selvfølgelig være villige til å ta lengre reisevei om ikke du selv har mulighet til dette, dette er informasjon du får ved å kontakte det byrået som du ønsker å benytte. Når du skal finne en advokat så må du gjøre research i forkant. Først må du vurdere hva slags sak det er du har og hvilke områder i jussen den kommer innunder. Det kan nemlig lønne seg å finne advokater som er spesialisert på akkurat det området. De vil ha større kunnskap om lovene på området og deres anvendelighet enn en advokat med generelt fokus på juss. Handler det for eksempel om barn, er det en fordel med en advokat spesialisert innenfor barnerett. Når det kommer til strafferett vil advokatene gjerne ha spesialisert seg på spesielle områder innenfor strafferetten. Dette er et stort område som favner all form for kriminell aktivitet. Er du siktet eller tiltalt for noe som har med hvitvasking å gjøre, bør du ha en advokat som har god peiling på lovverket rundt økonomisk kriminalitet, slik at advokaten kan gi deg best mulig juridisk råd. De fleste advokatselskap har kontaktskjema på sine nettsider slik at du kan ta kontakt om du har spørsmål om hvorvidt de kan være behjelpelige med nettopp din sak. Det kan lønne seg å spørre om pris og hvorvidt det er muligheter for noen form for fri rettshjelp. På den måten kan du sjekke flere steder før du bestemmer deg for å bruke et bestemt byrå. For ja, det kan være greit å benytte seg av et byrå og ikke en selvstendig advokat. Den selvstendige advokaten har ikke nødvendigvis et stort apparat rundt seg som kan ta over om noe skulle skje, det har et byrå med flere advokater.

Finn beste advokat i Bodø

Ved å få tilbud fra flere eiendomsmeglere i Bodø, kan du enkelt sammenligne kompetanse, erfaring og pris. Dermed er du et skritt nærmere å finne den beste blant dem!

Finn advokat i Bodø

Det kan noen ganger være vanskelig å finne en advokat. For det første sier den geografiske begrensningen noe om utvalget av advokater på et sted. I Bodø finner du flere advokater du kan velge mellom. Enkelte advokater er villige til å ta en lengre reisevei, dersom du selv ikke har mulighet til dette og denne informasjonen får du ved å kontakte det byrået du ønsker å benytte deg av. Du bør bruke litt tid på research i forkant når du skal finne en advokat. Det første du må gjøre er å vurdere hva slags sak det er du har og hvilke området i jussen saken kommer inn under. Dette fordi det kan lønne seg å finne en advokat som har spesialisert seg på akkurat det området innenfor jussen. Advokatene som har spesialisert seg, vil ha større kunnskap om lovene og anvendelighet, enn de advokatene som har et generelt fokus på juss. Skulle saken for eksempel handle om barn, er det en stor fordel om advokaten har spesialisert seg innenfor barnerett. Når det kommer til strafferett, er det slik at advokatene gjerne har spesialisert seg innenfor spesielle områder. Strafferett er et stort område som omhandler all form for kriminell aktivitet. Har du blitt tiltalt eller blitt siktet for noe som har med hvitvasking å gjøre, burde du ha en advokat som har god kunnskap på lovverket rundt økonomisk kriminalitet, for at du skal få best mulig juridiske råd fra advokaten. De fleste advokatselskapene vil ha et kontaktskjema på sine nettsider, slik at du kan ta kontakt om du skulle ha spørsmål om hvorvidt de kan være behjelpelige med din sak. Du burde spørre om pris og om det er muligheter for noen form for fri rettshjelp. På denne måten, kan du sjekke mer enn et sted før du tar et valg av advokatbyrå, for ja, det kan være greit å velge et byrå fremfor en selvstendig advokat. Advokatbyråer har et stort apparat rundt seg som kan ta over om noe skulle skje, dette er ikke noe en selvstendig advokat nødvendigvis har.

Advokat

Advokater skal vurdere saker som klienter kommer med, for å se hva som kan gjøres med saken og så gir de råd om hvordan ulike saker kan følges opp videre. Advokater kan ha mange ulike klienter, slik som store og små bedrifter, offentlige etater, internasjonale selskap eller privatpersoner. Det finnes også mange måter å jobbe på som advokat. De større bedriftene har gjerne en bedriftsadvokat, da forholder de seg til at det juridiske som har med bedriften å gjøre og de er ansatt i bedriften de jobber for. De større organisasjonene har også i noen tilfeller sin egen organisasjonsadvokat, som håndterer det juridiske i organisasjonen.

Flere advokater er også å finne i det offentlige, som for eksempel statsadvokat, politiadvokat eller riksadvokat, og her representerer advokatene staten og de forsvarer statens interesser. Advokater som jobber som kommuneadvokater er ansatt for å forsvare kommunens interesser. De advokatene som jobber spesifikt med strafferett, er gjerne bistands- eller forsvarsadvokater.

Videreutdanning i advokatmekling er noe flere advokater har valgt å ta. Dette betyr at advokaten kan fungere som megler på vegne en av part eller mellom to parter. Flesteparten av konflikter trenger ikke nødvendigvis å havne i en rettssal, da man kan komme langt med en god mekling og det er her advokatens mange oppgaver kommer inn i bildet. Noe av det viktigste advokater gjør, er at de gir råd om hva klienten kan og ikke kan gjøre i gitte situasjoner.

Vi mennesker kan komme opp i situasjoner som gjør oss så engasjerte at vi kan risikere å tråkke over grenser, da er det greit å ha en advokat som kan fortelle oss hvor grensene mellom lovlige og ikke lovlige handlinger går. Er det tilfelle at man er i en konflikt med en part, kan noen ganger følelsene ta overhånd og spesielt dersom det er personlig grunn til konflikten. I slike tilfeller kan det da være nødvendig med en part som er nøytral og som kan tale ut fra lovverket og ikke klientens følelser. Det kan også ha seg slik at du heller ikke har verken tid eller krefter til å ta det selv, men at konflikten likevel må håndteres. Da kan du velge at advokaten fører meklingen for deg. Advokaten kan også utføre juridiske dokumenter, slik som juridisk bindende avtaler og kontrakter. De kan også føre saken din om det skulle bli sivil rettssak ut av konflikten.

 
 

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@besteadvokatbodo.no

Slik finner du riktig advokat

Om du har havnet i en situasjon der du trenger rettshjelp er det viktig at du finner riktig advokat. Først og fremst er det viktig at du finner en advokat som er dyktig innen akkurat det rettsområdet som din sak gjelder. Å finne en rimelig advokat Når det...

les mer

Arv og arveoppgjør

Under et arveoppgjør er det flere som kommer i strid. Ved arveoppgjør foreligger det ofte et testament om hvordan midlene skal fordeles. Skatt i forbindelse med arv Likevel kommer det ofte skattespørsmål opp eller om det er flere arvinger. Ved et testament...

les mer

Hvem får gratis rettshjelp?

Noen rettshjelpere tilbyr gratis rettshjelp inntil en viss begrenset tid, slik som 30 min. Andre tilbyr gratis rettshjelp for personer med en lavere årsinntekt. Her kommer det altså an på hvor man henvender seg, hva saken dreier seg om og hvilken inntekt...

les mer