Under et arveoppgjør er det flere som kommer i strid. Ved arveoppgjør foreligger det ofte et testament om hvordan midlene skal fordeles.

Skatt i forbindelse med arv

Likevel kommer det ofte skattespørsmål opp eller om det er flere arvinger. Ved et testament er det viktig at dette kommer frem ettersom dine rettigheter av boet vil fremgå her. I tillegg finnes det legater, som du har rett til om du gjennom en konkret angivelse bli tilgodesett et visst beløp eller objekter. Husk å sjekke den avdødes gjeld! Dersom gjelden overstiger verdiene må du unngå å skrive under på vanlige skiftepapirer. Da kan du i verste fall bli sittende på et skyhøyt gjeldsbeløp som du blir personlig ansvarlig for.

Uenigheter

Under testamentopplesning og deling av skifteboet kan det oppstå uenigheter. Da vil det lønne seg å rådføre seg med en advokat som har kunnskaper innen dødsboskifte. En annen grunn til at en advokat er godt å bruke under arveoppgjøret er at flere ikke kjenner reglene innen dødsboskifte og at fordelingen således blir feil eller at man får en overraskelse når det gjelder gjeld eller skatt, som nevnt.