Noen rettshjelpere tilbyr gratis rettshjelp inntil en viss begrenset tid, slik som 30 min. Andre tilbyr gratis rettshjelp for personer med en lavere årsinntekt. Her kommer det altså an på hvor man henvender seg, hva saken dreier seg om og hvilken inntekt man har.

Videre vil noen privatpersoner får hele eller deler av advokatutgiften dekket av staten, men dette avhenger av saken og personens inntekt og formue.

Saken er innunder visse områder

Andre ganger kan man få gratis rettshjelp uavhengig av økonomien og uten å måtte betale en egenandel, gitt at saken går under visse kategorier slik som barnevernssaker, urettmessige straffeforfølgning, voldsofre saker, vernepliktige i førstegangstjenesten, den utsatte i seksualforbrytelser eller tvangsekteskap og mer.

Er det snakk om andre saker som familiesaker, arbeidssaker, husleieforhold og lignende er det mulig å få fri rettshjelp gjennom å søke om behovsprøvd fri rettshjelp. Her er det en maks grense på netto formue på 100 000 kr og maks årlig brutto inntekt på 246 000 kr. Om man har en ektefelle eller samboer vil økonomien bli vurdert samlet med en maksimal inntektsgrense på 369 000 kroner. Selv om det er satte grenser vil det bli gjort skjønnsmessige vurderinger av den økonomiske situasjonen.

Det er likevel en ting man bør oppmerksom på. Selv om man får fri rettshjelp kan man ende med å måtte betale motpartens saksomkostninger dersom man selv taper i rettssaken.