Arv og arveoppgjør

Under et arveoppgjør er det flere som kommer i strid. Ved arveoppgjør foreligger det ofte et testament om hvordan midlene skal fordeles. Skatt i forbindelse med arv Likevel kommer det ofte skattespørsmål opp eller om det er flere arvinger. Ved et testament er det...